Arquitectura Catalana 2004-2009

Retrato de una época

Año: 2009

Co-edición:

Actar, www.actar.com

Citè de l'Architecture & du Patrimoine, www.citechaillot.fr

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, www.coac.es

Projectos relacionados

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ver...

Noticias relacionadas

ARQCAT Ver...

Vitra our clients Ver...

"Architecture Catalane 2004-2009 portrait d'epoque" Ver...