ArqCatMón 2005

Arquitectura Catalana al Món

Any: 2005

Edició: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, COAC

ISBN: 84-96185-74-5