Madrid – Barcelona, en paral.lel

Dos ciutats en 40 imatges

Any: 2005

Edició: Fundació COAM.

ISBN: 84-88496-83-4

Participació al catàleg publicat amb motiu de l’exposició: Fundació COAM.