Fundació La Miranda

XVA + Josep Gómez

Arrelada en la memòria del paisatge de Llinars del Vallès, la Miranda va esdevenir un landmark de gran visibilitat des dels entorns del poble amb el paisatge de la serralada litoral al fons.

El projecte sorgeix de la iniciativa de la Fundació La Miranda de recuperar la torre d’una casa d’estiueig situada en el municipi de Llinars del Vallès, realitzat per Antoni Gaudí i Francesc Berenguer, que va ser enderrocada als anys 60s. La operació consisteix en reconstruir la Nova Miranda i alhora projectar una nova seu al seu entorn.

Més...

El nou solar es troba emplaçat al límit del municipi, immediatament annex a la via del tren i al vial d’accés B-510. Molt a prop del solar original, forma part del fràgil paisatge fluvial d’horts i plataners existent al llarg de la riera. Fortament condicionada per la presència del pas ferrocarril al marge sud del solar, la Nova Miranda es situa en el marge nord est del solar, amb l’objectiu d’aconseguir una posició estratègica de màxima visibilitat tant des del centre del poble com des de l’entorn. Estirant el mur de tancament original de la miranda i resseguint el límit de la parcel.la, el projecte genera una estructura perimetral en forma d’espiral que encercla el solar. Els diferents espais de La Nova Miranda es succeeixen al llarg de la nova espiral i abracen la natura existent en el solar, generant un espai de trobada sota els plataners.

Emplaçament:
 Llinars del Vallès
Any:
 2012
Tipus:
 Docent, cultural, espai públic
Estat:
 Projectes recents
M2:
 460m2
Client:
 Fundació Privada La Miranda

Ajuntament de Llinars del Vallès
Pressupost:
 434.938€

Equip

Xavier Vancells, Josep Gómez
Manu Pagès

Col·laboradors

Aparellador: Xavier Toledo