Escola Can Fabra

XVA + Vea-Resino

El projecte s’inscriu en la operació de transformació del recinte industrial de Fabra i Coats en una nova àrea de centralitat urbana on es projecten nous espais públics i equipaments pel barri. El recinte es defineix com un espai unitari format per un conjunt d’edificis industrials heterogeni i per la relació que es crea entre ells a través de l’espai lliure.

Més...

Entenem el projecte de la nova Escola de Can Fabra com una oportunitat per dinamitzar el recinte. La seva situació en el perímetre permetrà generar una interacció de programes amb les naus centrals, afavorint un procés en el que la forta identitat de Fabra i Coats pot actuar com a motor d’activitats. Per integrar-se al context de l’arquitectura industrial existent, l’ Escola de Can Fabra es projecta com una nova arquitectura de cobertes inclinades que estableix relacions visuals i escalars amb les cobertes fabrils del lloc.

Les seves arestes es direccionen creant alineacions visuals amb les naus existents, maximitzant les vistes cap al cel des dels patis de l’escola i alhora minimitzant el soroll provinent dels carrers circumdants.

La nostra proposta per l’Escola de Can Fabra, projectada com a nova entrada al recinte, contribueix a renovar un entorn urbà en el que coexisteixen de forma efectiva les antigues construccions amb les noves.

Emplaçament:
 Barcelona
Any:
 2011
Tipus:
 Docent, espai públic, aparcament
Estat:
 Concurs
M2:
 2.850m2
Client:
 BIMSA - Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.

Equip

Xavier Vancells, Santi Vea
Manu Pagès, Oscar Roselló, Carlos Rocha, Edu Landía

Col·laboradors

Infografia: dB Renders

Premis

3er premi concurs d’idees

Notícies relacionades

XVA + Vea-Resino 3er Premi en el concurs per la construcció del’Escola Can Fabra a Fabra i Coats Veure...