Bloc d'habitatges A4

El solar es troba enmig d’un entorn urbà en procés d’urbanització, caracteritzat pel context divers que formen els habitatges de recent construcció i el polígon industrial existent al llarg de la Riera de Rubí, que contrasten amb l’entorn natural de Sant Muç al fons.

L’escala de l’edifici es resol mitjançant l’equilibri entre la mida industrial dels seus materials i l’escala diversa de les construccions de l’entorn on es troba l’edifici.

Més...

La parcel.la objecte del projecte forma part d’una operació conjunta de 3 edificis de dimensions similars i gàlibs paral.lels alineats a l’eix viari al qual donen front.

La disposició ve fortament condicionada pel planejament previst que divideix el solar en tres franges paral.leles de les quals la franja central resta lliure d’edificació amb una amplada mínima de 5 metres.

La proposta parteix de la premissa d’ampliar al màxim possible la franja central -10’50 metres- amb l’objectiu de generar un espai central de convivència entre els 2 blocs lineals. Aquest espai esdevé un jardí interior de condicions ambientals idònies pels diferents habitatges que facilita la seva ventilació creuada.

Els accessos als 2 blocs queden organitzats en 3 nuclis que es disposen enmig de l’espai central enjardinat, de forma que és possible travessar el conjunt a través d’una sèrie de llindars espacials que generen una diferenciació cromàtica dels jardins interiors respecte l’exterior.

La possibilitat de connexió d’aquests espais lliures ofereix una més àmplia gamma de possibilitats de ser usats pels diferents veïns relacionant els espais domèstics de les vivendes dels blocs.

Les dues construccions resultants s’envolten d’una pell homogènia formada amb platines verticals d’acer de perfil estret industrialitzat que se subjecten a l’estructura principal. Aquests elements generen un tancament translúcid tipus gelosia que confereix un aspecte uniforme semi - transparent a l’edifici i aconsegueix el percentatge de lluminositat/opacitat desitjat a l’interior dels habitatges.

Emplaçament:
 Rubí. Barcelona
Any:
 2011
Tipus:
 Habitatges de Protecció Oficial
Estat:
 Construït
M2:
 5.350m2
Client:
 IMPSOL -Institut municipal de promoció del sòl i gestió patrimonial.
Pressupost:
 4.444.767 €

Equip

Xavier Vancells
Anna Bullich, Manu Pagès, Víctor Lacima

Col·laboradors

Estructura: Vicenç Moya

Instal.lacions: JSS Enginyeria i Arquitectura SL

Aparellador: Toledo-Villarreal Arquitectos Técnicos

Fotografia: Lourdes Jansana

Premis

1er Premi Concurs per Arquitectes Joves

Notícies relacionades

XVA finalitza el bloc d’habitatges HPO A4 Veure...