Casa SH32

Com a resultat tant de les condicions geomètriques de la parcel.la (8’55 metres d’ample x 32’20 metres de llarg) com de l’aplicació de la normativa vigent en el municipi de Sabadell -l’edificació objecte del projecte pot disposar d’una profunditat edificable de 17 metres-, la solució projectual adoptada es basa en la composició d’una vivenda amb un PATI CENTRAL per tal de proporcionar llum i ventilació natural a les estances que es disposin al centre del volum edificable en els 3 nivells.

Més...

La normativa vigent ofereix la possibilitat d’annexionar l’espai denominat com “eixida”, de 4 metres de profunditat, al final de la parcel.la o bé annexionat al cos de planta baixa. En la present proposta s’opta per aquesta segona opció per tal de poder disposar d’una màxima continuïtat d’ espai de 21 metres de profunditat en planta baixa.

Partint d’aquestes premises, l’edifici es distribueix amb l’objectiu d’aconseguir l’aprofitament màxim de superficie útil, ventilació i assolellament. Per les característiques de mitjaneria del solar en els seus llindars laterals i d’alçada de l’edifici, s’aconsegueixen unes solucions funcionals i compositives que es fixen segons l’aplicació dels següents criteris:

- Fugir de l’ús prefixat i exclusiu dels espais, proposant una distribució oberta i amb un màxim nivell de flexibilitat que multipliqui les condicions programàtiques de cada dependència, permetent ser viscuda de diferents maneres pels seus usuaris.

- Aprofitament de recursos naturals mitjançant l’aplicació de conceptes d’estalvi energètic passiu que garantitzin un ús racional de l’energia.

- Selecció d’un sistema estructural i constructiu que permeti una aplicació racional dels criteris esmentats.

Emplaçament:
 Sabadell. Barcelona
Any:
 2010
Tipus:
 Habitatge
Estat:
 Construït
M2:
 379m2
Client:
 Jordi Paz Rosaura
Pressupost:
 271.065€

Equip

Xavier Vancells
Anna Bullich, Manu Pagès, Victor Lacima

Col·laboradors

Estructura: Josep Florència

Instal.lacions: RC Enginyers

Aparellador: Josep Malgosa i Morera

Fotografia: Andrés Flajszer