Bloc d'habitatges Forum 2004

Xavier Vancells + Franc Fernández + Carles Puig

1er premi concurs Internacional

El projecte es planteja duent els termes de flexibilitat al límit. Una corona perimetral configurada per mòduls de lliure ús, serveixen per a activitats com dormir i treballar.

Més...

Acompanyen aleatòriament a aquests espais uns mòduls verds la concepció dels quals s’inspira en les galeries tradicionals del nostre país. Elles ens permeten un adequat intercanvi tèrmic amb l'exterior en cada època de l'any. A l'interior de la corona apareix un gran espai lliure únicament interromput per nuclis tancats d'accés i de bany. Tot això, ens permet imaginar un espai fluid.

Les diferents opcions de distribució que permeten aquest plantejament, creen des del petit apartament per a una persona fins a un habitatge de treball per a diversos ocupants, passant per la família tradicional, que ja fa dies que ha començat a canviar els seus hàbits. Aquesta nova concepció d'espai diàfan pretén assimilar les noves tendències actuals de l'hàbitat.

Emplaçament:
 Barcelona
Any:
 2000
Tipus:
 Habitatge
Estat:
 Concurs
M2:
 5.500m2
Client:
 Infrastructures 2004

Equip

Xavier Vancells, Franc Fernández, Carles Puig
Joan Anguita, Anne-Sophie De Vargas

Premis

1er premi concurs Internacional

Publicacions relacionades

Arquitectura Viva Nº84 Veure...