Cotxeres TMB

Xavier Vancells + Franc Fernández + Carles Puig

La proposta es genera a partir de dues premises que es consideren fonamentals:

1. Generar un sistema obert i flexible capaç de modificar-se i enriquir-se en el procés d'execució així com de respondre eficaçment a futures sol.licituds.

2. Minimitzar l'impacte ecològic que un equipament d'aquest tamany podria suposar amb el propòsit de convertir-lo en model d' equilibri entre paisatge i forma construïda. El projecte es desenvolupa a partir de premises de sostenibilitat i no des de consideracions estètiques.

Més...

L'edifici es soterra en la seva totalitat, sobresortint en els seus límits sense arribar a tocarl-os, acostant-se a ells amb una extrema atenció. La intervenció no suposa un impacte sobre el lloc, possibilitant la regeneració dels espais de l' entorn. Un edifici sense façanes.

Les terres procedents de la excavació es reutilitzen així mitjançant la seva reposició en el paisatge adjacent, actualment molt deteriorat, respectant la vegetació existent i reduïnt substancialment les despeses d' execució. No es tracta d' extendre el "verd" dels marges de la Ronda de Dalt cap a Collserola sinó de baixar la vegetació autòctona de Collserola al projecte.

El sistema s' ordena en franges paral.leles a la topografia natural del terreny que acullen successivament, de nord a sud, estacionament, pulmó central d' accés i taller, als que es superposa una passarel.la que, en espina de peix, uneix de forma flexible tots els espais destinats a oficines i serveis.

Sobre el pulmó d' accés es construeix una estructura lleugera que suporta un autèntic pulmó verd. Aquesta construcció vegetal i lleu ocupa el buit del pulmó central, dotant de caràcter i rotunditat al binomi paisatge - forma construïda i proporcionant al projecte els recursos de sostenibilitat que requereix.

Emplaçament:
 Barcelona
Any:
 2000
Tipus:
 Pàrking d'autobus, oficines, esportiu, espai públic
Estat:
 Concurs
M2:
 Area 33.913m2 / built 44.309m2
Client:
 TMB-Transports Metropolitans de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Equip

Xavier Vancells, Franc Fernández, Carles Puig
Joan Anguita, Jordi Rosés, Anne-Sophie De Vargas.