Auditori de Ciutadella

Xavier Vancells + Franc Fernández + Carles Puig

2n premi concurs

El lloc, per la seva situació de porta d’accés al casc antic, és una ocasió extraordinària per a dinamitzar i regenerar el nucli urbà.

De les directrius de mobilitat, es desprèn la especificitat del lloc com a intercanviador; un punt estratègic d’arribada de vehicles i penetració de vianants al casc antic.

Més...

L’estratègia del projecte consisteix en alliberar el màxim d’espai en la cota zero per generar una gran plaça pública parcialment coberta que sigui capaç de realitzar les funcions d’intercanviador i alhora doni accés als tres edificis nous, concentrant la major part del programa al nivell superior.

El nivell de planta baixa, de gran permeabilitat, respon en la seva forma als fluxes peatonals de penetració al casc antic; l’articulació del conjunt es formalitza mitjançant un passatge-carrer per a vianants que actua com a vestíbul exterior de l’auditori, l’escola de música i la nova seu de la cadena radiofònica local, propiciant un espai de màxima activitat i dinamisme.

El nivell de planta primera, en canvi, es genera mitjançant la disposició de franges de 10.40 m d’ample paral.leles al traçat urbà que s’alternen amb patis enjardinats, a la manera de la tipologia clàssica d’aulari. Aquesta estratègia permet adequar l’escala de l’edifici a l’escala del lloc i alhora possibilita una ventilació i il.luminació òptimes, aprofitant al màxim la llum solar.

La caixa escènica de l’auditori, amb accés directe des del passatge, es soterra parcialment per afavorir la integració del conjunt a la morfologia urbana i a l’escala del casc antic de Ciutadella. La transparència dels paraments en la cota d’accés propicia una màxima interacció amb el passatge i la nova plaça.

El tipus de vegetació de fulla caduca amb la qual es planteja la jardineria permet un major radiació solar a l’hivern i la protecció de la mateixa a l’estiu. En els patis interiors enjardinats es qualifiquen mitjançant la disposició de revestiments verticals de xarxa metàl.lica per enfiladisses que generen filtres vegetals. Aquests doten a l’edifici de privacitat i qualitat llumínica, conferint a tots i cadascun dels espais d’un ambient serè i reposat que propiciï la pràctica de la música i la dansa.

Emplaçament:
 Ciutadella, Menorca
Any:
 2002
Tipus:
 Auditori, escola de musica, oficines, parking, espai públic
Estat:
 Concurs
M2:
 Area 11.580m2 / built 6.238m2
Client:
 Ajuntament de Ciutadella

Equip

Xavier Vancells, Franc Fernández, Carles Puig
Joan Anguita, Anne-Sophie de Vargas.

Col·laboradors

Infographics: Juan Carlos Castro

Premis

2n premi concurs