Edifici Gutenberg

Xavier Vancells + Franc Fernández + Carles Puig

El projecte per la nova façana de l'Edifici Gutenberg té per origen la proposta seleccionada en el concurs plantejat pels usuaris de l'edifici l’any 2004, amb la necessitat de fer front a la situació d'inadeqüació a la normativa vigent per les mancances tècniques i funcionals que presentava i alhora d'actualitzar la seva imatge.

L'edifici existent, de 1970,es troba situat en un emplaçament de gran centralitat. La nova façana ha de ser intermediària en el diàleg entre l’espai urbà i les 60 empreses que hi tenen la seva seu.

Més...

L’estratègia del projecte consisteix en superposar un nou parament fixat a l’estructura existent i rehabilitar el parament actual, de forma que no es paralitzin les activitats a l’ interior. La nova façana es converteix així en un sistema de mur cortina ventilat de doble pell. Aquesta operació confereix un nou contorn de façana adaptat a la secció retranquejada de la façana existent, suavitzant la seva aparença formal.

Les diferents inclinacions dels tres plans de la façana provoquen diverses interaccions del vidre amb l’entorn. El pla inferior, lleugerament inclinat envers l’espai públic immediat, reflexa l’activitat existent al carrer i intensifica la seva materialitat. El pla intermedi es disposa en posició estrictament vertical modificant la intensitat lumínica i generant una transició envers el pla superior. Aquest s’inclina envers el cel desmaterialitzant la seva presència.

El sistema de doble mur cortina ventilat converteix la façana en un mecanisme de regulació tèrmica de l’edifici aconseguint una notable reducció en l’ús de l’aire acondicionat, amb la possibilitat d’utilitzar-lo tant sols com energia de recolzament. L’aplicació del serigrafiat per la cara exterior del vidre possibilita un òptim control i aprofitament de la llum solar i evita el sobreescalfament de l’espai intermedi.

Des de l’interior, la diferència lumínica amb la llum solar permetrà visualitzar l’espai urbà a través d’un suau filtre semitransparent.

Emplaçament:
 Terrassa, Barcelona.
Any:
 2005
Tipus:
 Oficines
Estat:
 Construït
M2:
 2.372m2
Client:
 Comunitat de Propietaris Gutenberg 3-13
Pressupost:
 2.005.935 €

Equip

Xavier Vancells, Franc Fernández, Carles Puig
Raül Salas, Xavier Tutó

Col·laboradors

Structure: Base Dos

Engineering: RC Enginyers

Budget: Josep Malgosa

Infographics: Juan Carlos Castro

Photography: Andrés Flajszer (except nº5 XVA)

Premis

1er premi concurs