Nova Seu Centre Tecnològic Leitat

Les bases del concurs plantegen la projectació del Centre d’Investigació Tecnològica LEITAT enmig d’un entorn natural altament qualificat. L’estratègia del projecte es basa en proposar una estructura conciliadora, capaç de donar resposta a un programa, a una parcel.la i a un entorn complexes. Un element aglutinador d’aspectes tècnics, formals i representatius que assumeixi tots els aspectes plantejats: programa, conservació de l’entorn, relacions amb el medi.

Més...

Una coberta que s’aixeca del terreny reproduint amb la seva secció els desnivells que la parcel.la presenta. Quasi un retall del propi terreny que s’emporta a una cota superior una superfície verda, altament qualificada i qualificadora. Una coberta enjardinada oberta a acollir diversos punts del programa i de la relació amb el paisatge: l’aparcament, l’auditori exterior i vàries zones de relació i experimentació a l’ aire lliure. Un punt d’arribada amable, accessible i obert a activitats pròpies del dia a dia del centre, com a a altres de caràcter divulgatiu i cultural -conferències, concerts i exposicions-. Aquesta coberta s’adapta a la parcel.la a mode d’element lineal , com a resposta directa a una optimització de l’ocupació, d’un sistema constructiu adequat i d’un programa exigent. Són les pròpies limitacions del projecte -límit edificable, preexistències naturals, accessos, altura màxima reguladora, peces de programa i relacions entre elles- les que donen forma a l’edifici, fins a convertir-se en una envolvent. Un perímetre edificat on les façanes envidrades són capaces de fusionar-se amb el verd circumdant, generant-se un espai buit central al seu interior que es converteix en el punt de trobada. Un pati fòrum que col.labora activament a potenciar les relacions personals d’usuaris i visitants, així com a un major control climàtic de l’edifici. La coberta-aparcament està concebuda com una estructura prefabricada de plaques alveolars alternades amb bigues U de 80 cms de cantell i 15 m de llum entre jàsseres. Aquests elements possibiliten la plantació d’oliveres bohemies i espècies tapissants que generen un microclima adient. Aquest sistema suposa un estalvi considerable de tota la operació en evitar la perforació del terreny existent, compost de capes d’alta duresa. La coberta-aparcament esdevé el punt d’ arribada al centre i alhora és capaç d’acollir diferents activitats i events, oferint una visió escenogràfica del paisatge.

Emplaçament:
 Terrassa, Barcelona
Any:
 2006
Tipus:
 Laboratoris, oficines, parking, cultural
Estat:
 Concurs
M2:
 8.000 m2
Client:
 Centre Tecnològic Leitat

Equip

Xavier Vancells
Antonio Vagace, Marina Rocarols, David Brufau.

Col·laboradors

Infographics: Jordi Ubach