1er Premi per la construcció de 30 HPO per SOMUHATESA a Terrassa

13/07/2009

XVA guanya el Primer Premi per la construcció dels habitatges SOMUHATESA (Societat Municipal de l’Habitatge de Terrassa) de Terrassa al sector Pont i Aurell. XVA wins the First Prize for the construction of the SOMUHATESA (City of Terrassa Society of Housing) in Terrassa in Pont i Aurell sector.